Polska Fundacja Komunikacji

TY JESTEŚ WAŻNY W PROCESIE KOMUNIKACJI


Home

Wartością nadrzędną jest dla nas jakość procesu komunikacji społecznej, gdyż to właśnie komunikacja kształtuje naszą rzeczywistość społeczną.


Kreowanie rozwiązań w tym obszarze powinno odbywać się poprzez dialog uwzględniający interesy i stanowiska wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie wytwarzania, przekazywania i odbioru informacji.

Uczestników projektu „Centrala Kultury” zapraszamy do udziału w szkoleniach dedykowanych mazowieckim organizacjom pozarządowym działającym w obszarze kultury. Szkolenia będą połączone z Creative Evenings - kulturalną integracją członków sieci obejmującą udział w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i NGO-sami działającymi w obszarze kultury.
Polska Fundacja Komunikacji, we współpracy z firmą ECORYS Polska Sp. z o.o., Fundacją „Równa się” oraz Bajka – Fundacją na rzecz rozwoju dzieci rozpoczęła realizację projektu „Centrala Kultury”, którego celem jest stworzenie mazowieckiej sieci organizacji pozarządowych działających w sferze kultury. Głównymi założeniami projektu jest integracja, rozwój oraz wzmocnienie roli mazowieckich organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w zakresie realizacji i monitorowania polityki publicznej.
Konferencja końcowa projektu "Na wirtualnej autostradzie – nieskończone możliwości dla Twojego biznesu!" Kijów, 19 listopada 2014. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami: Agenda konferencji Zaproszenie
Polska Fundacja Komunikacji, wspólnie z ukraińskim partnerem – Agencją Innowacji Europejskich, prowadzi konkurs pod nazwą „Na wirtualnej autostradzie – nieskończone możliwości dla Twojego biznesu”, skierowany do studentów i absolwentów ukraińskich uczelni, którzy mają swój pomysł na biznes z zakresu innowacji, nowych technologii ICT, e-biznesu, e-commerce oraz e-service. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 

    Ciasteczka